Weer een stukje in de wet-DBA-puzzel

wet dba puzzel

Het is vandaag 24 mei, de Wet DBA is dik drie weken van kracht – nog zo’n 49 weken voor ZZP-end Nederland om na te gaan of ze al dan niet schijnzelfstandig zijn om er vervolgens (al dan niet) iets aan te veranderen.

Naar aanleiding van een webinar van de Belastingdienst over de overgang van VAR naar Wet DBA ontstond onduidelijkheid en onrust vanwege een uitspraak over een zelfstandige die tijdelijk wordt ingezet op een reguliere functie. De aanwezige specialisten van de Belastingdienst meldden dat in geval van een (zwangerschaps-)vervanging of een andersoortige interim-opdracht er sprake is van een dienstbetrekking. Deze persoon vervult een reguliere functie en det hetzelfde werk van iemand in loondienst, zo was de redenering.

Oh jee, paniek onder duizenden ZZP-ers, want elke interimmer, iedereen die van de ene naar de zwangerschaps- of ziektevervanging hopt, zou hiermee nu, in tegenstelling tot in het VAR-tijdperk in een klap ‘schijnzelfstandig’ zijn!
Zou dat inderdaad kloppen?

Kamerlid Steven Van Weyenberg (D66) vroeg Staatssecretaris Wiebes om opheldering.

Gelukkig neemt deze nu weer wat onduidelijkheid weg met zijn antwoord:

“Opdrachtgevers kunnen vanzelfsprekend zelfstandigen inhuren voor bijvoorbeeld de tijdelijke vervanging van een werknemer. Dit kon al onder het regime van de VAR en dat kan ook onder de Wet DBA. Een arbeidsrelatie, ook een tijdelijke ter vervanging van iemand die in loondienst is, wordt op zijn eigen fiscale merites beoordeeld. De beoordeling of er geen dienstbetrekking aanwezig is staat los van het gegeven of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden. Indien een invaller hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als degene in loondienst die wordt vervangen, dan is er sprake van een dienstbetrekking. Onder de VAR was dat zo en dat is ook onder de Wet DBA het geval. Als de invaller hetzelfde werk doet, maar de voorwaarden en omstandigheden verschillen ten opzichte van degene die in dienstbetrekking werkte, dan kan de invaller wel degelijk buiten dienstbetrekking werken.”

Lees hier de hele brief met antwoorden op deze kamervragen

Klinkt heel logisch natuurlijk, maar fijn om het zo bevestigd te zien.

Source: freecon