Percentages heffingsrente verhoogd

Over te betalen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting ben je als belastingplichtige heffingsrente verschuldigd. In het verleden waren de percentages relatief laag, maar inmiddels zijn deze behoorlijk omhoog bijgesteld.
Voor de huidige geldende percentages kun je kijken op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/heffingsrente/overzicht_percentages_heffingsrente/

Als je deze heffingsrente liever wilt voorkomen en je voldoende liquiditeit hebt, dan kunnen wij eventueel een voorlopige aanslag aanvragen die min of meer overeenkomt met de aanslag die zal volgen uit onze aangifte na afloop van het jaar.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Gerrit van der Scheer via 010-2270434 of gscheer@buro-freecon.nl