Het nieuwe kabinet, de Wet DBA en de ZZP’ers

Zo, na 208 dagen hebben CDA, VVD, D66 en Christen Unie consensus over wat er de komende jaren allemaal gaat gebeuren in Nederland. En ook over ZZP’ers hebben ze onderhandeld. We zijn tenslotte een niet meer over het hoofd te ziene groep op de arbeidsmarkt. Wat zijn de ideeën over en de plannen van Rutte III voor Zelfstandigen Zonder Personeel? Ik sloeg er het Regeerakkoord even op na…

Exit Wet DBA

Om te beginnen zijn de onderhandelaars van mening dat ZZP’ers om de juiste redden moeten kiezen voor het ZZP-schap. Er mag geen sprake zijn van een arbeidsrelatie. De anti-Wet-DBA-lobby heeft gewerkt. Vanwege het feit dat de wet geen helderheid heeft geschapen, en zelfs onrust heeft gebracht, is deze regeling nu van de baan. Teveel echte zelfstandig ondernemers zijn geraakt vanwege invoering van de Wet DBA. En daarbij: met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt is nog steeds sprake van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Kortom, de Wet DBA heeft ook niet opgeleverd waarvoor hij diende. We laten even in het midden waar dat nou precies mee te maken heeft gehad.

Nieuwe wet

De Wet DBA wordt daarom vervangen. Een nieuwe wet moet de opdrachtgever van een zelfstandigen de zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Tegelijkertijd moet ook deze wet schijzelfstandigheid, vooral voor wat betreft lage uurlonentegengaan. Kennelijk heeft men z’n lesje geleerd van redelijk desastreuze invoering van de Wet DBA. Het plan is nu om veldpartijen te betrekken bij de vormgeving en wordt er belang gehecht aan de handhaafbaarheid en de effecten op de administratieve lasten. Dus geen papieren tijger?

Tegen de wantoestanden

Het nieuwe kabinet probeert de wantoestanden aan de onderkant van de markt tegen te gaan door een minimum uurtarief te stellen. Dit tarief zal vermoedelijk liggen in een bandbreedte tussen de 15 en 18 euro per uur. Er is sprake van arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur (langer dan drie maanden) van de overeenkomst. Ook is er sprake van een arbeidsovereenkomst in geval van een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Opdrachtgevers aan zet

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Opdrachtgevers vullen online een vragenlijst in en krijgen hiermee voordat de ZZP’er begint zekerheid van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. In deze webmodule wordt een aantal duidelijke vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden. Het onderdeel ‘gezagsverhouding’ zal worden verduidelijkt. Tevens zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.

Terughoudend handhavingsbeleid

Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.

ZZP’er in Burgerlijk wetboek?

Tijdens de nieuwe kabinetsperiode wordt bekeken of en hoe zelfstandig ondernemerschap via de invoering van een ondernemersovereenkomst een eigen plek zou kunnen krijgen in het burgerlijk wetboek. Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Meer ZZP’ers aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat wil Rutte III. Hoe? Dat gaat men nog onderzoeken. Het kabinet zal in gesprek gaan met de verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

 

 

Het bericht Het nieuwe kabinet, de Wet DBA en de ZZP’ers verscheen eerst op Vivian Vertelt.

Source: freecon