‘Bij Freecon heeft u één accountmanager. Die op de hoogte is van uw situatie.’