Arbeidsongeschiktheidsverzekering; ja of nee?

Wanneer je uit loondienst gaat en als zelfstandige een onderneming start kan men zich bij het UWV vrijwillig verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit moet dan wel gebeuren binnen dertien weken nadat de verplichte werknemersverzekering is gestopt, anders komt deze verzekering te vervallen.

Deze aanmeldtermijn luistert nauw. Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Asscher, betreft het hier namelijk geen nieuwe verzekering, maar een voortzetting van een bestaande verzekering. Dertien weken is volgens de minister voldoende tijd om af te wegen of men verder gebruik wil maken van deze verzekering, die overigens niet beschikbaar is voor mensen die niet eerst in loondienst hebben gewerkt.

Als zelfstandige ben je voor je inkomen volledig afhankelijk van de eigen werkzaamheden. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid kan dit voor problemen zorgen als je niet verzekerd bent. In de praktijk blijkt echter dat veel zzp-ers dit om verschillende redenen niet hebben geregeld.
Er loopt op dit moment een integraal onderzoek naar de positie van zzp-ers binnen de sociale zekerheid en hun verzekeringen. Uit de resultaten moet blijken of het wellicht gewenst is om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in te voeren.

Zijn kosten een belangrijke drijfveer voor het niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Onthoud dan dat de premies die je betaalt voor een verzekering met recht op een periodieke uitkering bij invaliditeit, ziekte of ongeval, aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting.